ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบภายใน ทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท

  • by

สำนักงานสอบบัญชี และ สำนักงานบัญชี นำโดยทีมงาน นักบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA) ผู้ตรวจสอบภายในสากล (CIA) และผู้สอบบัญชีภาษีอากร(TA) รับจัดทำบัญชี เงินเดือนและประกันสังคม ยื่นภาษี ออกงบการเงิน ภาษาอังกฤษและไทย ตรวจสอบภายในและตรวจสอบบัญชี ออกรายงานทางการเงินภาษาอังกฤษและไทย ตามหลักเกณฑ์สรรพากร และมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป สำหรับ บัญชีนิติบุคคลบ้านจัดสรรและนิติบุคคลอาคารชุด บัญชีมูลนิธิและสมาคม บัญชีสหกรณ์ บัญชีบริษัทห้างหุ้นส่วน ตรวจสอบบัญชี รับทำบัญชี… Read More »ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบภายใน ทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท